این بخش شامل یک فرم چند قسمتی برای ثبت اطلاعات عمومی کاربر می باشد که بصورت ذیل است :

1-کد ملی خود را وارد نمایید.

2- نام خود را به انگلیسی یا فارسی وارد نمایید.

3- نام خانوادگی خود را به انگلیسی یا فارسی وارد نمایید.

4- در وارد کردن ایمیل خود دقت نمایید زیرا از آن برای بازیابی اطلاعات مانند رمز عبور، امنیت اکانت و ارتباط تیم زانادنت با شما استفاده خواهد شد.

5-شماره تلفن وارد شده باید حداقل 5 رقم باشد.

6-شماره موبایل وارد شده باید 11 رقم باشد و با صفر شروع شود.

7-شماره نظام پزشکی خود را وارد نمایید.

*توجه : پر کردن تمامی قسمت ها الزامی می باشد.

قبلی

بعدی