این بخش اطلاعات مربوط به حساب کاربری شما را برای دسترسی و مدیریت کردن مطبتان، ثبت می نماید که به صورت ذیل می باشد :

 1- نام کاربری باید حداقل 6 کاراکتر و با حروف انگلیسی باشد .

 2- رمز عبور باید حداقل 6 کاراکتر ، حداقل یک حرف بزرگ انگلیسی و ترکیبی از حرف و عدد باشد.

 3- رمز عبور مورد نظر را مجددا تکرار نمایید.

 4- در انتخاب آدرس سایت دقت نمایید!!!

        آدرس سایت به عنوان یکی از پارامترهای ورودی به نرم افزار می باشد که به عنوان Subdomain  اختصاصی شما ثبت خواهد شد که به صورت زیر در قسمت آدرس مرورگر نمایش داده می شود .

مثال :  آدرس سایت : Demo

*توجه : پیشنهاد ما ، انتخاب نام مرتبط با مطب ، کوتاه و ماندگار در ذهن می باشد .

قبلی

بعدی