1- در صورتی که اطلاعات شما چند برگه باشد، با استفاده از این بخش می توانید اطلاعات برگه های قبل و بعد را مشاهده کنید.

2- تعداد سطرها را با استفاده از این قسمت تنظیم نمایید.

3-  با کلیک نمودن بر روی عنوان ، اطلاعات جدول را بر اساس همان عنوان مرتب سازی می گردد.

4- با تایپ / انتخاب نمودن در هر ستون می توانید در اطلاعات جدول جستجوی پیشرفته نمایید.

5- با کلیک کردن بر روی دکمه "مجدد" اطلاعات در جداول به حالت اولیه قبل از جستجو برمیگردند.

6- در این قسمت دکمه های عملیات بر روی اطلاعات قرار می گیرند که شامل : مشاهده، رزرو، ویرایش و حذف و ... می باشند.

قبلی

بعدی