کلیه درمانهایی که در نرم افزار استفاده خواهید نمود، در این بخش تعریف می شوند.

* نکته : یک سری از درمان ها به صورت پیشفرض در نرم افزار قرارداده شده اند که شما می توانید در صورت نیاز آنها را ویرایش، حذف و درمان های دیگری را به آنها اضافه نمایید.

برای تعریف درمان جدید، جهت نظم بخشیدن به اطلاعات داخل نرم افزار پیشنهاد ما این است که در ابتدا گروه درمانی تعریف نمایید.

گروه درمانی :

ابتدا بر روی و سپس  کلیک نموده و عنوان مورد نظر (به طورمثال : جراحی) را وارد کرده و تایید نمایید.

نکته : یک گروه درمانی تحت عنوان "بدون گروه" در حالت پیشفرض نرم افزار وجود دارد اما شما با استفاده از دکمه ویرایش می توانید آن را تغییر دهید.

حال نوبت به آن رسیده است که "درمان جدید" تعریف نمایید.

تعریف درمان

در صفحه "درمان ها " روی  کلیک نمایید.

 

           1. نام درمان          مثال : Implant

           2. گروهی که می خواهید درمان در آن قرار گیرد را تعیین نمایید.

           3. مشخص نمایید که درمان مربوط به یک دندان، چند دندان، فک بالا، فک پایین یا موارد دیگر است.

           4. در این قسمت شکل مربوط به نوع درمان خود را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید که در صورت انتخاب چهار شکل زیر، امکان انتخاب ناحیه های مختلف دندان به منظور تعیین ناحیه درمان در چارت دندانی امکان پذیر است.

در این دو شکل انتخاب 5 ناحیه از دندان را امکان پذیر می باشد :

این شکل درمان امکان انتخاب 4 ناحیه را برای شما امکان پذیر می باشد :

این شکل درمان نیز همچنین امکان انتخاب دو ناحیه از دندان را برای شما امکان پذیر می باشد :

5.واحد (ضریب k  نظام پزشکی) را وارد نمایید.

* نکته : مقدار k  در تنظیمات مطب مشخص می گردد، در صورت تعیین k، قیمت درمان به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار محاسبه می شود.

                6.در صورتی که این درمان شامل بیمه نمی باشد، این بخش را در حالت غیرفعال قرار دهید.

                7.در این قسمت توصیه ای که بعد از این درمان برای بیمار دارید و به صورت پیامکی ارسال می شود را تایپ نمایید.

               8.تعیین نمایید که توصیه شما برای بیمار چند ساعت بعد از ویزیت فرستاده شود.

               9.این درمان را در حال حاضر فعال و یا غیرفعال نمایید.

قبلی 

بعدی