در این قسمت شما ماهیت تراکنش هایی را که در بخش "تراکنش های مالی" میخواهید از آن استفاده نمایید را تعریف خواهید نمود.

به همین منظور بر روی دکمهکلیک نموده تا صفحه ثبت ماهیت برای شما نمایان شود.

عنوان ماهیت خود را وارد نمایید .                                   مثال : دریافت از بیمار

  1. نوع تراکنش خود را تعیین نمایید .(دریافت / پرداخت)          مثال  : دریافت       

 

* نکته : در صورتیکه تمام تراکنش های ورودی و خروجی هایتان را گروه بندی و در این قسمت تعریف نمایید، این امکان را به نرم افزار می دهید که در آینده گزارشات دقیق مالی به شما ارائه دهد.

قبلی

بعدی