در این بخش شما می بایستی اطلاعات لابراتوارهایی که با آنها همکاری می نمایید را وارد کنید .

برای تعریف لابراتوار جدید بر رویکلیک نموده و در صفحه نمایان شده اطلاعات لازم را وارد و تایید نمایید.

قبلی

بعدی