در داشبورد نرم افزار زانادنت ماژول های متفاوتی استفاده شده است و در لحظه ورود می تواند یک سری گزارشات کلی به صورت نمودار، جدول و غیره در اختیار شما قرار دهد.

در ضمن برای ویرایش صفحه داشبورد و انتخاب ماژول های متفاوت جهت نمایش به صفحه "تنظیمات پروفایل" رفته و تغییرات لازم را اعمال نمایید.

قبلی

بعدی