جدول بیماران هم مانند سایر جدول های نرم افزار زانادنت امکانات جستجو و مرتب سازی های اطلاعات را برای شما فراهم می نماید و همینطور با دکمه های عملیاتی می توانید کاربر را حذف، ویرایش یا در این بخش برای او رزرو نوبت انجام دهید.

* نکته : در هر قسمت از نرم افزار در صورتی که بر روی نام کاربر کلیک نمایید به پرونده او منتقل خواهید شد.

قبلی

بعدی