نرم افزار زانادنت دارای 2 شکل چارت دندانی است که به صورت زیر است :

-دندان های اصلی

-دندان های شیری

با کلیک نمودن بر روی هر دندان پنجره ی زیر نمایان خواهد شد :

جهت آشنایی با نحوه تعریف " گروه درمانی" و " درمان " به بخش درمان ها رجوع شود.

پس از انتخاب گروه درمانی بر روی درمان مورد نظر کلیک نمایید.

همانطور که در بخش درمان ها گفته شد ، بعضی از درمانها نیاز به انتخاب ناحیه درمانی دارند لذا ناحیه مورد نظر را انتخاب نموده و تایید نمایید. پس از انتخاب درمان ، شکل دندان مورد نظر در چارت تغییر می کند.

کلیه ی درمان ها بر اساس عرف شماره گذاری دندان ها در ایران در این جدول نمایش داده می شوند.

* نکته : جهت حذف درمان می بایستی آن را از این جدول حذف نموده و چارت دندانی بلافاصله به روز رسانی می شود.

قبلی

بعدی