در اولین معاینه کلیه ی کارهایی که قبلا برای بیمار صورت گرفته است را در این بخش ثبت نمایید.

*نکته : این بخش فقط از طریق پروفایل بیمار قابل ویرایش می باشد.

قبلی

بعدی