با استفاده از این بخش می توانید بیماری های را که قبلا تعریف نموده اید را به پرونده بیمار اضافه نموده تا در جلسات درمانی به شما هشدار لازم داده شود. 

قبلی

بعدی