در بخش لابراتوارها می توانید سفارشات لابراتواری بیماران خود را  ثبت نموده و همینطور وضعیت سفارشات خود را مدیریت نمایید .

* نکته : توجه داشته باشید که قبل از ثبت سفارش باید لابراتوارهای مورد نظر خود را در بخش تعاریف -لابراتوارها ثبت نمایید.