برای ثبت سفارشات خود بر روی دکمه  کلیک نمایید.

در ابتدا نام بیمار و لابراتوار مورد نظر برای ثبت سفارش را انتخاب نموده سپس عنوان و زمان تحویل آن را تعیین نمایید.

پس از تایید، سفارش شما در جدول لابراتوار با وضعیت "سفارش" ثبت می شود.

برای ویرایش سفارش و یا تغییر وضعیت آن بر روی دکمه "ویرایش" در جدول کلیک نمایید.
 

در بخش "ویرایش سفارش" علاوه بر امکان ویرایش موارد قبلی ، می توانید زمان ارسال سفارش به لابراتوار و همینطور پرداخت انجام شده بابت آن را ثبت نموده و همینطور وضعیت سفارش را به یکی از سه حالت نشان داده شده در تصویر تغییر دهید.

* نکته : لابراتوار دارای یک ویجت در صفحه داشبورد نرم افزار می باشد که در صورت فعال بودن می توانید خلاصه ای از سفارشات خود را مشاهده نمایید.