وقت های رزرو شده برای بیماران در این جدول به دو صورت ماهیانه و هفتگی به شکل تقویم یا لیست و نیز با چهار رنگ به نمایش در می آید.

لازم به ذکر است که در بخش مراجعات امکان ایجاد رزرو وجود ندارد  و در این بخش فقط می توانید اطلاعات مربوطه را ویرایش یا حذف نمایید.

تقویم :

در قسمت تقویم مراجعات، رزروهای انجام شده با رنگ های مختلف نمایش داده می شوند.

 تعیین نشده : هنگامی به نمایش در می آید که برای بیمار وقت رزرو شده اما طرح درمان در آن جلسه درمانی مشخص نشده است.

 تعیین شده : برای بیمار وقت رزرو شده و طرح درمان نیز برای آن جلسه درمانی مشخص شده است.

 انجام شده : جلسه درمانی تعیین شده و بیمار مراجعه کرده و درمان لازم انجام شده است.

 غیبت : بیمار در آن جلسه درمانی حضور نداشته است.

 رویداد : رویدادی است که توسط پزشک (در بخش زمان بندی) ثبت شده است.

 

*نکته : در پس زمینه تقویم ، رنگ زرد نشان دهنده امروز و رنگ خاکستری کم رنگ نشانه ی زمان حضور دکتر می باشد.

قابلیت تقویم زانادنت :

1- در تقویم زانادنت با Drag & Drop  نمودن مراجعات می توانید زمان آن را تغییر دهید و به روز یا ساعت دیگری موکول نمایید.  ( توجه کنید در اینجا اگر در قسمت پیام کوتاه در بخش تنظیمات مطب ، تیک مربوط به تغییر نوبت را زده باشید ، برای بیمار پیامی برای اطلاع از وقت جدید ارسال خواهد شد. )

2- با کشیدن طول یک باکس می توانید زمان متعلق به یک مراجعه را کاهش یا افزایش دهید.

3- امکان تعیین نمودن چندین مراجعه هم زمان

 

با کلیک بر روی هر جلسه درمانی دو گزینه به صورت زیر برای شما نمایش داده می شود. با کلیک بر روی حذف ، آن جلسه درمانی حذف می شود . با کلیک بر روی گزینه جلسه درمانی وارد آن جلسه درمانی شده و می توانید تغییرات لازم را اعمال کنید.

 

 

* لازم به ذکر است که مراجعات "انجام شده" از تقویم حذف نمی شوند و درصورتی که تمایل به انجام این عمل دارید لازم است به جلسه درمانی مورد نظر رفته و وضعیت آن را تغییر دهید سپس می توانید آن را از تقویم حذف نمایید.

* اگر بخواهید برای مراجعاتی که در حالت تعیین نشده هستند درمان تعیین کنید باید به جلسه درمانی بیمار بروید  و درمان مورد نظر را ثبت نمایید.

قبلی

بعدی