بعد از ورود به هر جلسه درمانی در ابتدا در بالای صفحه کادر زرد رنگی مانند زیر برای شما نمایش داده خواهد شد. با کلیک بر روی کلمه اینجا اگر بیمار دارای بیمه باشد می توانید بیمه را برای او تعریف نمایید.

توجه : به محض تعیین بیمه ، وضعیت آن جلسه درمانی از تعیین نشده به تعیین شده تغییر می نماید.

 

* در سمت راست صفحه با کلیک بر روی نام بیمار می توانید وارد پروفایل آن بیمار شوید. زمان دقیق جلسه درمانی و اطلاعات مربوط به بیمه را مشاهده نمایید. همچنین می توانید وضعیت آن جلسه درمانی را به انجام شده ، تعیین نشده ، تعیین شده و غیبت تغییر دهید.

* با کلیک بر روی گزینه   تمام عملیاتی که در جلسه درمانی ثبت کرده اید حذف می شود.

 

1 : در سربرگ جلسه درمانی ، با توجه به طرح درمان تعیین شده برای بیمار ، می توانید درمان های آن جلسه را مشخص نمایید.

به این صورت که با کلیک بر روی دندان مورد نظر صفحه ای مانند شکل زیرنشان داده می شود. به دو روش می توانید درمان مورد نظر را انتخاب نمایید:

     - از طریق گروه های درمانی در سربرگ Categorized :

            در اینجا با کلیک بر روی هر گروه درمانی ، درمان های مربوط به آن گروه نمایش داده شده و شما می توانید درمان لازم برای آن دندان را انتخاب نمایید.

 

     - از طریق جستجو درمان در سربرگ Search :

           با تایپ هر درمان در نوار جستجو ، لیست درمان های مرتبط با آن نمایش داده می شود و شما می توانید درمان لازم برای آن دندان را انتخاب نمایید.

نکته 1 : برای درمانهای از نوع یک دندان از این لیست می توانید استفاده کنید ولی برای درمانهای از نوع دیگر ( چند دندان ، هر فک ، هر دو فک و موارد دیگر ) از گزینه استفاده نمایید.

نکته 2 : فقط درمانهای یک دندان در چارت دندانی نمایش داده می شود و بقیه انواع درمانها فقط در جدول محاسبات مالی در پایین صفحه نشان داده می شود.

2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 : سربرگ طرح درمان ، وضعیت کنونی ، تشخیص ، سوابق بیماری و یادداشت ها قبلا در بخش بیماران به تفضیل توضیح داده شده است. با کلیک بر روی هر کدام می توانید وارد صفحه مربوط به آن شده و راهنمای آن را مطالعه فرمایید.

5 : در سربرگ رادیولوژی عکس هایی که قبلا در فایل ضمیمه ذخیره کرده بودید ، در دایکام اختصاصی نرم افزار زانادنت قابل مشاهده است.

 

در پایین صفحه جلسات درمانی جدول محاسبات مالی آن جلسه نمایش داده می شود.

در این بخش نیز مانند تمامی جداول نرم افزار امکان جستجو و مرتب سازی منو ها جهت چاپ وجود دارد.

در این جدول بعد از انجام هر درمان بر روی گزینه  کلیک کنید تا وضعیت به صورت  تغییر کند و محاسبات مالی مربوط به آن ، به بخش مالی اضافه شود.

با کلیک بر روی گزینه  می توانید هزینه مربوط به آن درمان را تغییر دهید.

با کلیک بر روی گزینه  آن درمان از لیست درمان های آن جلسه حذف خواهد شد.