در این جدول تمام دریافت ها و پرداخت های همان روز نمایش داده می شود. در بخش صندوق تمامی انواع پرداخت ها و دریافت ها بر اساس نقدی ، چک ، کارت خوان ، واریز به حساب ، مجازی و نقدی تفکیک می شود.

* با کلیک بر روی گزینه قبلی و بعدی می توانید تراکنشات مالی روزهای قبل و بعد را مشاهده نمایید.

 

* ثبت دریافت / پرداخت : با استفاده از زیر منوهای آن دسترسی سریع تر به ثبت دریافتی ها و پرداختی ها امکان پذیر می باشد.

               

 

1 : این جدول وضعیت صندوق را با سه رنگ سبز، قرمز و زرد نشان می دهد.

رنگ سبز نشان دهنده این است که تراکنش مالی در آن بخش مثبت می باشد.

رنگ قرمز نشان دهنده تراکنش مالی منفی در آن بخش است.

رنگ زرد نشان دهنده عدم وجود هیچ تراکنش مالی در آن بخش می باشد.

 

2 : جدول دریافت ها لیست دریافتی های آن روز را به شما نمایش می دهد. می توانید با کلیک بر روی اسم هر بیمار وارد پروفایل او شوید. همچنین اگر دریافتی توسط چک باشد با کلیک بر روی گزینه چک می توانید جزئیات مربوط به آن را مانند شکل زیر مشاهده نمایید.

 

3 : جدول پرداخت ها لیست پرداختی های آن روز را به شما نمایش می دهد و همچنین می توانید با کلیک بر روی نام پرداخت کننده اطلاعات مربوط به آن شخص را مشاهده نمایید.