این جدول گزارشات دقیق مالی را به شما ارائه می دهد و شما می توانید تمام دریافت ها و پرداخت های خود را در این جدول مشاهده کنید.

امکان ویرایش ، حذف و پرینت اطلاعات در این صفحه وجود دارد.

1- ثبت دریافت / پرداخت : با استفاده از زیر منوهای آن دسترسی سریع تر به ثبت دریافتی ها و پرداختی ها امکان پذیر می باشد.

2- با استفاده از دکمه نمایش ستون می توانید ستون ها را برای چاپ فعال و غیر فعال کنید.