بخش شخصی سازی در منوی بالا سمت چپ نرم افزار وجود دارد. با استفاده از این بخش هرکاربر می تواند منطبق بر سلیقه شخصی خود قالب و ظاهر نرم افزار را ویرایش نماید.

رنگ و قالب :

این بخش شامل سه قالب با رنگ ها و تنظیمات مختلف می باشد . شما می توانید با کلیک بر روی هر کدام و انتخاب رنگ مورد نظر ، قالب نرم افزار را به دلخواه خود تغییر دهید.

تعیین منوی بالا چپ:

در این بخش می توانید رنگ پس زمینه منوی بالا چپ را تغییر دهید. با کلیک بر روی شکل سمت راست ، پس زمینه منو به رنگ سفید و با کلیک بر روی شکل سمت چپ ، پس زمینه منو به رنگ قالب انتخابی در بخش قبل در می آید.

 

منوی اصلی:

در این قسمت می توانید ثابت یا متحرک بودن منو اصلی را تعیین کنید. چنانچه شکل سمت راست انتخاب شود با حرکت صفحه ، منو اصلی متحرک بوده و همراه صفحه حرکت می کند اما با انتخاب شکل سمت چپ منو اصلی در سمت چپ صفحه ثابت خواهد ماند.

 

وضعیت منوی اصلی:

تعیین پیش فرض باز یا بسته بودن منوی اصلی در این بخش مشخص می شود. با انتخاب شکل سمت راست منوی اصلی به طور کامل نمایش داده می شود و با انتخاب شکل سمت چپ منو به صورت آیکون نمایش داده خواهد شد. توجه نمایید در هر دو حالت با کلیک بر روی گزینه ای که با کادر قرمز نشان داده شده ، می توانید منو را باز و بسته کنید.

 

منوهای فعال:

این بخش مربوط به تعیین مدل فعال بودن منوها می باشد. با انتخاب شکل سمت چپ منو فعال با یک خط رنگی کنار آن نشان داده می شود و در صورت انتخاب شکل سمت راست همانطور که مشاهده می نمایید منو فعال به صورت تماما رنگی نمایش داده می شود.

 

نوع منوی اصلی:

این بخش پیش فرض نوع باز شدن منوی اصلی به صورت کشویی یا آبشاری را تنظیم می کند. در صورت انتخاب شکل سمت راست همانطور که ملاحظه می نمایید منو به صورت کشویی و با انتخاب شکل سمت چپ منو به صورت آبشاری به نمایش در می آید.

 

نوار بالا:

این بخش مربوط به تعیین ثابت یا متحرک بودن نوار بالای صفحه می باشد. با انتخاب شکل سمت چپ با حرکت  صفحه به سمت بالا و پایین ، نوار بالا به صورت ثابت نمایش داده می شود و با انتخاب شکل سمت راست نوار مورد نظر ثابت نخواهد بود.

 

نوار پایین:

همانند بخش قبل این قسمت مربوط به تعیین ثابت یا متحرک بودن نوار پایین می باشد. با انتخاب شکل سمت چپ با حرکت صفحه به سمت بالا و پایین ، نوار پایین به صورت ثابت نمایش داده می شود و با انتخاب شکل سمت راست نوار مورد نظر ثابت نخواهد بود.