شما می توانید در منوی سمت راست، در بخش امکانات دیگر به این ماژول وارد شده و آخرین تجهیزات دست دومی که توسط دندانپزشکان در سایت دنتال استوک ثبت شده است را مشاهده نمایید.

با کلیک بر روی گزینه  می توانید جزئیات مربوطه را مشاهده نمایید.